กำไล

ตัวอย่างกำไล

นำหนักทอง : 6.7 กรัม

นำหนักเพชร : 0.30 กะรัต

รหัสสินค้า : 4-12

กำไล

ตัวอย่างกำไล

รหัสสินค้า : 4-11

กำไล

ตัวอย่างกำไล

รหัสสินค้า : 4-10

กำไล

ตัวอย่างกำไล

รหัสสินค้า : 4-9

กำไล

ตัวอย่างกำไล

รหัสสินค้า : 4-8

กำไล

กำไลมังกร

รหัสสินค้า : 4-7

กำไล

ตัวอย่างกำไล

รหัสสินค้า : 4-6

กำไล

ตัวอย่างกำไล

รหัสสินค้า : 4-5

กำไล

น้ำหนักทอง : 12.5 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.38 กะรัต

รหัสสินค้า : 4-4

กำไล

น้ำหนักทอง : 11.0 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.87 กะรัต

รหัสสินค้า : 4-3

กำไล

น้ำหนักทอง : 11.0 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.19 กะรัต

รหัสสินค้า : 4-2

กำไล

น้ำหนักทอง : 9.2 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 1.20 กะรัต

ราคา : 50,900 บาท

รหัสสินค้า : 4-1