สร้อยแขน

ตัวอย่างสร้อยแขน

รหัสสินค้า : 1-15

น้ำหนักทอง : 15.2 กรัม

น้ำหนักเพชรรวม : 0.40 กะรัต

สร้อยแขน

ตัวอย่างสร้อยแขน

รหัสสินค้า : 1-14

น้ำหนักทอง : 13.6 กรัม

น้ำหนักเพชรรวม : 0.70 กะรัต

สร้อยแขน

ตัวอย่างสร้อยแขน

รหัสสินค้า : 1-13

น้ำหนักทอง : 11.6 กรัม

น้ำหนักเพชรรวม : 1.15 กะรัต

สร้อยแขน

ตัวอย่างสร้อยแขน

รหัสสินค้า : 1-12

น้ำหนักทอง : 11.0 กรัม

น้ำหนักเพชรรวม : 0.75 กะรัต

สร้อยแขน

ตัวอย่างสร้อยแขน

รหัสสินค้า : 1-11

สร้อยแขน

ทองหนัก : 13.9 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 1.13 กะรัต

ราคา : 59,000

รหัสสินค้า : 1-10

สร้อยแขน

น้ำหนักทอง : 8.6 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 1.00 กะรัต

รหัสสินค้า : 1-9

สร้อยแขน

น้ำหนักทอง : 8.6 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.91 กะรัต

รหัสสินค้า : 1-8

สร้อยแขน

น้ำหนักทอง : 7.8 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 1.30 กะรัต

ราคา : 52,900 บาท

รหัสสินค้า : 1-7

สร้อยแขน

น้ำหนักทอง : 7.2 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.75 กะรัต

รหัสสินค้า : 1-6

สร้อยแขน

น้ำหนักทอง : 6.5 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 1.02 กะรัต

รหัสสินค้า : 1-5

สร้อยแขน

น้ำหนักทอง : 7.2 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 1.20 กะรัต

ราคา : 47,900 บาท

รหัสสินค้า : 1-4

สร้อยแขน

น้ำหนักทอง : 10.8 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 1.95 กะรัต

ราคา : 77,000 บาท

รหัสสินค้า : 1-3

สร้อยแขน

น้ำหนักทอง : 6.5 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.61 กะรัต

ราคา : 29,900 บาท

รหัสสินค้า : 1-2

สร้อยแขน

น้ำหนักทอง : 8.5 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 1.20 กะรัต

ราคา : 50,900 บาท

รหัสสินค้า : 1-1