ต่างหู

น้ำหนักทอง : 5.7 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.96 กะรัต

ราคา : 34,000 บาท

รหัสสินค้า : 6-14

ต่างหู

น้ำหนักทอง : 5.2 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.69 กะรัต

ราคา : 29,900 บาท

รหัสสินค้า : 6-13

ต่างหู

น้ำหนักทอง : 3.8 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.84 กะรัต

ราคา : 26,900 บาท

รหัสสินค้า : 6-12

ต่างหู

น้ำหนักทอง : 3.5 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.18 กะรัต

ราคา : 12,900 บาท

รหัสสินค้า : 6-11

ต่างหู

น้ำหนักทอง : 2.5 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.40 กะรัต

ราคา : 21,900 บาท

รหัสสินค้า : 6-10

ต่างหู

น้ำหนักทอง : 1.8 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 1.34 กะรัต

ราคา : 13,900 บาท

รหัสสินค้า : 6-9

ต่างหู

น้ำหนักทอง : 1.9 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.08 กะรัต

รหัสสินค้า : 6-8

ต่างหู

น้ำหนักทอง : 4.7 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 1.14 กะรัต

ราคา : 43,900 บาท

รหัสสินค้า : 6-7

ต่างหู

น้ำหนักทอง : 3.4 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.51 กะรัต

รหัสสินค้า : 6-6

ต่างหู

น้ำหนักทอง : 2.6 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.44 กะรัต

ราคา : 16,900 บาท

รหัสสินค้า : 6-5

ต่างหู

น้ำหนักทอง : 2.3 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.42 กะรัต

รหัสสินค้า : 6-4

ต่างหู

น้ำหนักทอง : 2.0 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.41 กะรัต

รหัสสินค้า : 6-3

ต่างหู

น้ำหนักทอง : 1.9 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.24 กะรัต

ราคา : 10,900 บาท

รหัสสินค้า : 6-2

ต่างหู

น้ำหนักทอง : 4.0 กรัม (ขายแล้ว)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.70 กะรัต

ราคา : 25,000 บาท

รหัสสินค้า : 6-1